Toks pats programinis kodas kaip ir anenkdotų programėlės tik šį kartą citatų duomenų bazė. Skirtumas tas, kad buvo perdaryta citatų duomenų bazė bei serverio būdu buvo pagadintos nuotraukos, kad skanavimo programos neatpažintų žinomų žmonių.
Programėlė buvo kurta 2017 metais.